Eberts Villaby

Hjemmeside for Grundejerforeningens medlemmer

Indbydelse Til Debatmøde

Bevarende lokalplan for Eberts Villaby

Kom til debatmødet mandag d. 27. maj kl. 19.00

i mødelokalet ved Kirken i Hans Bogbinders alle

På Generalforsamlingen d. 21. februar 2013 blev det vedtaget, at der blandt foreningens medlemmer skal afholdes et debatmøde om ”Oplæg til bevarende lokalplan”, inden dette forelægges for Københavns kommunes Center for Bydesign.

Det nedsatte udvalg vedr. en bevarende lokalplan for Villabyen har, på baggrund af de kommentarer som foreningens medlemmer har fremsendt, udarbejdet vedlagte oplæg, som vil blive gennemgået og være genstand for drøftelse på mødet.

Udvalget vil herefter foretage de endelige justeringer af oplægget, inden dette forelægges Center for Bydesign.

Vi opfordrer kraftigt til, at du/I vil deltage og dermed bidrage til en positiv og åben drøftelse af de forhold, der fastlægges i oplægget.

På udvalgets og bestyrelsens vegne

Carsten Schouw
Formand for Grundejerforeningen